Hvordan skilsmisseskøde fungerer

Står du i den situation hvor du eller din tidligere partner skal overtage den tidligere fælles ejendom? Den ene part skal fjernes fra skødet og frigives fra sine hændelser, så den anden kommer til at stå som ene adkomsthaver. Der kan læses nærmere om skilsmisseskøde og hvordan processen fungerer. Der er mange ting at tænke over og tage hensyn til, når man skal igennem en skilsmisseskøde.

6902576564_8844bbee7e_bAdvokat i forbindelse med skilsmisseskøde:

I forbindelse med skilsmisser eller separationer er advokaternes primære opgave, at færdiggøre papirarbejdet med overdragelse af ejendomme. Advokaterne kommunikerer via breve, e-mails og telefon og hjælper med udførelse af tinglysningen, der sker via internettet. Ved færdiggørelsen af et skilsmisseskøde hjælper advokater med ekspedition af ejendomsoverdragelsen, herunder udarbejdelse af overdragelsesaftalen og spørgsmål i forbindelse med tinglysningen. Derudover hjælper advokater med fastsættelse af overdragelsessummen samt vejleder om parternes vilkår i sagen om skilsmisse eller separation. Advokater er også med til at planlægge hele forløbet, det vil sige det tidsmæssige aspekt samt sagens udvikling. En advokat kan ikke repræsentere begge parter af advokat-etiske årsager.

Det er aldrig sjovt at skulle gennem en skilsmisseskøde, men kan være den eneste udvej for par, der går fra hinanden. Det er en god ide, at finde en god advokat, så man er godt stillet, hvis sagen skulle tage en uventet drejning. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål i forbindelse med skilsmisseskøde forløbet, så tøv ikke med at kontakte en advokat for at høre mere. De er altid klar til at hjælpe med de mindste ting.

Hvad der skal gøres ved skilsmisseskøde:

For at udarbejde en skilsmisseskøde skal advokaten have en kopi af skilsmissebevillingen, idet denne sendes til tinglysningsretten, så begge parter kan blive fritaget for den almindelige tinglystsafgift. Denne afgift er fastsat i tinglysningsgiftloven. Derudover skal advokaten have oplysninger om ejendommes adresse, overtagelsesdato samt købesum/gældsovertagelse. Før en skilsmisseskøde kan blive tinglyst, skal advokaten have en skiftlig godkendelse fra realkreditforeningen og/eller banken. På denne måde kan den ene af parterne overtage gælden, imens den anden kan frigøres fra hæftelsen.

I forbindelse med udarbejdelse af overdragelsesaftalen modtager staten en tinglysningsafgift på 1.660 kr. Når overdragelsen sker i forbindelse med en separation eller skilsmisse, bliver parterne fritaget for at betale værdiafgift. Hvis dette ikke er tilfældet, så skal parterne betale en værdiafgift af 0,6% af overdragelsessummen. Af denne grund er det klogt, at overdragelsen først sættes i gang, når der klar til bevilling eller når sagen er fået status separation eller skilsmisse.

Indlægs forfatter: admin