Tag kontrol over dit liv – Modtag misbrugsbehandling nær dig

Er du, eller mistænker du at en af dine nærmeste, anvender alkohol eller euforiserende stoffer på en ansvarsløs og ukontrolleret måde? Så er du ikke alene. Rusmidler om noget er substanser man skal passe på med. Hvor en ekstra pose skumfiduser hver fredag kan være med til at gøre forskellen på, om du bliver overvægtig eller ej, kan rusmidler taget i overflod lede til store helbredsmæssige problemer som på både langt og kort sigt kan lede til dødsfald.

 

Og det er ikke bare det fysiske helbred som tager skade af uhæmmet forbrug af rusmidler. Også psyken, sociale relationer, arbejdsforhold med mere kan lide, hvis man kommer ud i et misbrug. Det er derfor enormt vigtigt at få hjælp til at afvikle et eventuelt misbrug, så tidligt som muligt. Og netop fordi misbruget er opstået er der i sagens natur ofte et behov for at modtage udefrakommende hjælp til at komme sit misbrug til livs. Det eneste du behøver at gøre er at tage kontakt, så du kan få, den misbrugsbehandling du behøver.

 

Men hvor starter et misbrug, og hvordan arbejder klinikker for misbrugsbehandling for at løse et misbrug permanent?

 

Løs de bagvedliggende problemer og kom misbruget til livs

Rusmidler bliver naturligvis ikke anvendt og misbrugt, fordi misbrugeren ikke er klar over farerne som findes ved at tage disse stoffer. Misbruget findes derimod til trods for at der findes risici, og at misbruget medfører en lang række følgeproblemer. Rusmidlerne er altså et middel som helliger målet gennem at dulme en smerte via rusmiddelinduceret stimuli. Men det er blot en forklaring på, hvorfor man som misbruger accepterer konsekvenserne ved misbruget. Hvor starter misbruget henne?

 

Den adfærd som et misbrug kan lede til kan virke meget skødesløs, og det er ikke nødvendigvis uvæsentligt. De bagvedliggende problemer som kan lede til et overforbrug af rusmidler har oftest et afsæt i psykiske problemer og/eller sociale relationer. Disse problemstillinger kan lede til et skødesløst livssyn. Det kan altså med andre ord sige, at de problemer som har fremprovokeret misbruget kan være så universelle, at man som misbruger er ligeglad med, hvordan man selv tager skade af misbruget, eller at man måske endda har en idé om, at man fortjener de dårlige livskår, man påfører sig selv.

 

Dette er selvsagt en meget destruktiv tendens som skal afhjælpes så hurtigt som muligt. Så kan du genkende en del af disse tendenser fra dig selv eller en af dine nære så tilmeld dig eller tal med den som har problemet om en misbrugsbehandling i København. Und dig selv at komme i bedring. Hjælpen findes, du skal bare tage kontakten.

 

Men hvordan foregår misbrugsbehandlingen, og hvordan kan man forvente bedring?

Slip rusmidlerne og genfind glæden i livet

 

Et stofmisbrug er mere end bare en afhængighed af en rus. Det er også et behov for at finde en rus som kan dulme en smerte. Har man svært ved at finde glæde i hverdagen på grund af ensomhed, depression eller andre lignende årsager, eller har man langtidsvarende bekymringer og problemer med familiære relationer, skal disse problemer løses for at komme et misbrug til livs.

 

Er du flyttet til storbyen på grund af uddannelse eller ny arbejdsplads, så har du måske mistet nær kontakt til en del af din omgangskreds. Eller måske har dit liv markant ændret sig på grund af flytningen. Heldigvis kan du få hjælp gennem misbrugsbehandling i København, hvor du kan blive tilbudt en bred vifte af behandlingsmetoder. Der er stort fokus på terapi, og terapien vil blive tilpasset dig, din situation og dine livsforhold. Misbrugsbehandling behøver ikke være ufleksibelt.

 

Så gør dig selv en tjeneste; tag telefonen, og bed om den hjælp du behøver. Du kan altid læse mere om tilbuddene på en klinik nær dig online, inden du kontakter klinikken.

Indlægs forfatter: admin